هفته اول مشاوره ماهانه را با برنامه‌های سه‌روزه آغاز می‌کنیم.

در هفته اول، هر سه روز با استاد نامدار تماس تلفنی خواهید داشت تا به بهترین شکل ممکن انگیزه و روحیه شما را تقویت کرده و روشهای اصولی مطالعه و حل تست را بیاموزید

Home 3

برای رزرو مشاوره خصوصی با استاد نامدار

رزرو مشاوره