قدرت یک تست در کنکور سراسری

2020-07-30T03:09:17+04:30

در کنکور سراسری قدرت هر تست درستی که می‌زنید به فاکتورهای زیادی بستگی دارد.