در کنکور سراسری قدرت هر تست درستی که می‌زنید به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. یعنی میزان افزایش ترازی که از هر تست درست به دست می‌آید به دو فاکتور اصلی بستگی دارد:

  • تعداد سؤالات درس

  • ضریب درس

برای مثال در زیرگروه یک گروه آزمایشی تجربی، ضریب درس شیمی ۹ و تعداد سؤالات این درس ۳۵ است. بنابراین می‌توانیم برای محاسبه قدرت هر یک تست درستی که در درس شیمی می‌زنیم از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

 

قدرت هر تست = ضریب × ۱۰۰ × (تعداد سوالات درس/۱)

که برای درس شیمی در زیرگروه یک تجربی می‌شود:

۲۵.۷=(۱/۳۵) × ۱۰۰ × ۹

به همین ترتیب می‌توانیم قدرت هر تست را برای تمام دروس اختصاصی و عمومی در تمام زیرگروه‌ها محاسبه کنیم تا به‌طور نسبی تأثیر هر تست از هر درس را نسبت به دروس دیگر درک کنیم.

از این روش می‌توان به‌عنوان یک معیار برای هدف‌گذاری مربوط به دور اول آزمون که در فایل صوتی مدیریت زمان در سر جلسه آزمون به آن اشاره کردیم، استفاده کنیم.

در اینجا قدرت هر تست را در زیرگروه‌های مختلف گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی برای دروس عمومی و اختصاصی محاسبه کرده‌ایم:

قدرت یک تست در کنکور سراسری 3
قدرت یک تست در کنکور سراسری 4
قدرت یک تست در کنکور سراسری 5