با ما به راحتیبه هدفتان به اوج برسید

  • دفتر تهران (تا اطلاع ثانوی مشاوره حضوری نداریم؛ لطفا اصرار نکنید.)

  • 021-91303102
  • دفتر کرج (تا اطلاع ثانوی مشاوره حضوری نداریم؛ لطفا اصرار نکنید.)
  • 0903-7903567

  • mirsaeed.namdar@gmail.com

ثبت نام مشاوره

برای ثبت نام مشاوره تک جلسه، ماهانه و یا سه ماهه از طریق این فرم می‌توانید اقدام کنید.
  • رشته‌ای که در کنکور شرکت می‌کنید.
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .